1.
BUDNIK, Magdalena. Ucieczka Słonimskich w 1939 roku: nieznany diariusz Janiny Konarskiej . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 131–151. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/SE.2021.0024.