1.
GONIEWICZ, Jadwiga. „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 93–106. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0022.