1.
GONIEWICZ, Jadwiga. „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 93–106. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/SE.2021.0022.