1.
WIŚNIEWSKA-GRABARCZYK, Anna. Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951) . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 51–62. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0019.