1.
BUDROWSKA, Kamila, GARDOCKI, Wiktor & KOŚCIEWICZ, Katarzyna. Wstęp. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 5–6. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0030.