1.
KOMZA, Małgorzata. Zdobione edycje pomnikiem literaturze krajowej wzniesionym. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 21 maj 2014, T. 5, nr 2, s. 9–18. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/SE.2013.016.