1.
ULJASZ, Adrian. Polemika z artykułem Elżbiety Zarych. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 193–194. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0029.