1.
O AUTORACH, Informacje. Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 30 lipiec 2021, T. 19, nr 1, s. 165–168. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/35046.