1.
BIZIOR-DOMBROWSKA, Magdalena & WOŹNIAK, Maria. „Zabawa w powieść” – „Wspomnienia” Barbary Czerwijowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 30 lipiec 2021, T. 19, nr 1, s. 119–133. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/SE.2021.0012.