1.
ZWOLIŃSKA, Anna. Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 30 lipiec 2021, T. 19, nr 1, s. 77–82. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/SE.2021.0007.