1.
DANEK, Danuta. Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 30 lipiec 2021, T. 19, nr 1, s. 68–76. [udostępniono 21.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2021.0006.