1.
WINEK, Teresa. Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 30 lipiec 2021, T. 19, nr 1, s. 19–25. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/SE.2021.0002.