1.
POPRAWA, Marcin. Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 styczeń 2021, T. 18, nr 2, s. 175–201. [udostępniono 13.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2020.00038.