1.
OBREMSKI, Krzysztof. „Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy". Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 31 lipiec 2020, T. 17, nr 1, s. 247–252. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2020.00018.