1.
CHOROSZY, Jan A. Tekstografie ojczenaszowe. Próba refleksji antropologicznej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 31 lipiec 2020, T. 17, nr 1, s. 111–132. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/SE.2020.0009.