1.
ZARYCH, Elżbieta. Leśmianowski Orient w typografii i ilustracji "Ali Baby i czterdziestu zbójców". Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 31 lipiec 2020, T. 17, nr 1, s. 53–74. [udostępniono 14.7.2024]. DOI 10.12775/SE.2020.0005.