1.
KACPRZAK, Marta M. Z dziejów wydania pomnikowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 31 lipiec 2020, T. 17, nr 1, s. 35–51. [udostępniono 29.11.2023]. DOI 10.12775/SE.2020.0004.