1.
RADOWSKA-LISAK, Mirosława. Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 styczeń 2020, T. 16, nr 2, s. 133–144. [udostępniono 18.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2019.0034.