1.
CHOROSZY, Jan A. Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 styczeń 2020, T. 16, nr 2, s. 87–95. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/SE.2019.0028.