1.
ZACZKOWSKA-SZYPOWSKA, Emilia. Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 styczeń 2020, T. 16, nr 2, s. 37–47. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SE.2019.0024.