1.
KUCZKOWSKI, Bartłomiej. Wstęp. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 styczeń 2020, T. 16, nr 2, s. 5. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/28716.