1.
WINEK, Teresa. Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 18 czerwiec 2019, T. 15, nr 1, s. 149–161. [udostępniono 23.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2019.0015.