1.
SZTACHELSKA, Jolanta. Prywatne i publiczne. Sienkiewiczowskie korespondencje podróżnicze z perspektywy edytora i historyka literatury. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 18 czerwiec 2019, T. 15, nr 1, s. 101–110. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2019.0010.