1.
WIĘCKIEWICZ, Agnieszka. Od codziennych praktyk piśmiennych do teorii introspekcji. Nieznane dzienniki Juliana Ochorowicza. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 18 czerwiec 2019, T. 15, nr 1, s. 81–88. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/SE.2019.0008.