1.
GRUCHAŁA, Janusz S. Edytor między prawem a sumieniem. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 19 czerwiec 2019, T. 15, nr 1, s. 7–16. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2019.0001.