1.
ANDRYSIAK, Ewa. Edycje „Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii” jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 13 listopad 2013, T. 4, nr 1, s. 81–87. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/SE.2013.0010.