1.
PONIATOWSKA, Izabela. Reklamy w wydaniach polskich powieści popularnych o tematyce współczesnej drugiej połowy XIX wieku. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 13 listopad 2013, T. 4, nr 1, s. 19–23. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/SE.2013.002.