1.
NIEDŹWIEDŹ, Jakub. O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 10 kwiecień 2019, T. 14, nr 2, s. 135–139. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/20011.