1.
BEDNAREK, Beata. Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 10 kwiecień 2019, T. 14, nr 2, s. 41–51. [udostępniono 9.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2018.0019.