1.
GRZYMAŁA, Katarzyna. Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 10 kwiecień 2019, T. 14, nr 2, s. 33–39. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2018.0018.