1.
WINEK, Teresa. Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 10 czerwiec 2018, T. 13, nr 1, s. 35. [udostępniono 16.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2018.0004.