1.
WINEK, Teresa. Pan Tadeusz z przypisami. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 9 luty 2018, T. 12, nr 2, s. 79–87. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/SE.2017.0022.