1.
SZADKOWSKA, Olga. Podróż oczami księżnej Izabeli. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 223–226. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/15249.