1.
DOROSZ, Beata. Halina Wierzyńska – o podróżach wojennych i emigracyjnych. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 193–221. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2017.0013.