1.
SOKULSKI, Michał. Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 135–149. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2017.0010.