1.
BUDREWICZ, Tadeusz. Od chłopa do narodu. O autografie Pana Balcera w Brazylii. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 125–134. [udostępniono 29.5.2023]. DOI 10.12775/SE.2017.0009.