1.
MODZELEWSKA, Ewa. Podróż do Ameryki majora Józefa Hordyńskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 113–123. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/SE.2017.0008.