1.
GABRYŚ-SŁAWIŃSKA, Monika. Podróżopisarstwo na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1924. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 99–111. [udostępniono 23.2.2024]. DOI 10.12775/SE.2017.0007.