1.
KOWALSKI, Grzegorz. Dolinami rzek Zygmunta Glogera z perspektywy edytorskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2017, T. 11, nr 1, s. 31–44. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2017.0002.