1.
., . Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 17 maj 2017, T. 10, nr 2, s. 149–152. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/13404.