1.
KELLY, Shaun & GREGORY, Tyler. Typografia w relacji człowiek–komputer. Kognitywne i estetyczne implikacje wyboru i sposobu prezentacji kroju fontów. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 17 maj 2017, T. 10, nr 2, s. 125–132. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/SE.2016.026.