1.
PAWLAK, Przemysław. Korespondent Witkacy – apel o rzetelną ocenę książki Olgi Szmidt. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 11 październik 2016, T. 9, nr 1, s. 136–139. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/11060.