1.
ŚLIWIŃSKA, Milena M. Witkacy i inni. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 11 październik 2016, T. 9, nr 1, s. 133–135. [udostępniono 5.12.2023]. DOI 10.12775/11058.