1.
PAWLAK, Przemysław. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna podstawa krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego i pokrewnych (Zarzut błędnego koła). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 11 październik 2016, T. 9, nr 1, s. 69–102. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/SE.2016.008.