1.
DOMBROWSKI, Maciej. „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 11 październik 2016, T. 9, nr 1, s. 21–25. [udostępniono 5.12.2023]. DOI 10.12775/SE.2016.003.