1.
PAWLAK, Tomasz. Czyściec edytora. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 11 październik 2016, T. 9, nr 1, s. 15–20. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/SE.2016.002.