Ślizewska, K. „O Problemach Edycji «Arii Z Kurantem»”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 8, nr 2, maj 2016, s. 37-53, doi:10.12775/SE.2015.017.