Bordzoł, P. „Listy Leopolda Méyeta Do Bronisława Czarnika Z Lat 1893–1896 (opracowanie Tekstologiczne Piotr Bordzoł)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 6, listopad 2014, s. 105-14, doi:10.12775/SE.2014.013.