„Informacje O Autorach”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 22, nr 2, grudzień 2022, s. 245-50, doi:10.12775/SE.2022.00044.