Gruchała, J., W. Kruszewski, i D. Pachocki. „«Pracy Edytorskiej Nie Da Się zrobić, siedząc W kawiarni». Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego I Dariusza Pachockiego Z Januszem Gruchałą”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 22, nr 2, grudzień 2022, s. 195-07, doi:10.12775/SE.2022.00037.