Budnik, M. „Nieznany Diariusz Janiny Konarskiej. Początki Francuskiego Wychodźstwa Słonimskich (od 22 września Do 7 Listopada 1939 Roku)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 21, nr 1, czerwiec 2022, s. 169-78, doi:10.12775/SE.2022.00012.